Search form

San Mateo 4:6

6Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tá miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios kúú ní, dá kía̱n dánkao ní mií ní nda̱ no̱ñóꞌo̱ káa, chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:

Kaꞌanda Ndios choon noo̱ ángel ná saa̱ na̱ kandaa na̱ yo̱ꞌó.

Ta kuita nduu na̱ xíꞌín ndáꞌa̱ ná natiin na yo̱ꞌó,

dá kía̱n ná o̱ tákueꞌe̱ sa̱ꞌo̱n kee yuu̱.