Search form

San Mateo 4:8

8Dá ni̱ kee tukuan ndáka ñaáán kuaꞌa̱n nda̱ dini̱ iin yúku̱ dikó nda̱ꞌo. Dá ni̱ da̱náꞌa̱n ndidaá kúú ñoo ñóꞌo iin níí kúú ñayuú noo̱ ná, xíꞌín ndidaá táꞌa̱n ña̱ ndato dándákian.