Search form

San Mateo 5:1

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús dini̱ iin yúku̱

1Tá ni̱ xini Jesús ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo kúú ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa na dini̱ iin yúku̱ íin ñoó. Dá ni̱ sa̱ ko̱o na. Ta ni̱ na̱tuu yati ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó noo̱ ná.