Search form

San Mateo 5:14

Kúú yó táto̱ꞌon iin ña̱ꞌa dátoo̱n no̱ó ña̱yuu

14’Ta kúú taꞌani ndó táto̱ꞌon iin ña̱ꞌa dátoo̱n no̱ó ña̱yuu, ta ndóꞌo ndó táto̱ꞌon ndóꞌo iin ñoo kánóo dini̱ yúku̱, dá chi̱ o̱ kúu taꞌon dáda̱ꞌi na ña̱.