Search form

San Mateo 5:17

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ choon saꞌándá ley Moisés

17’Ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ña̱ ve̱i yuꞌu̱ dátu̱úí choon saꞌándá ley Moisés xíꞌín ña̱ ni̱ taa ndidaá profeta. Diꞌa ve̱i yuꞌu̱ dáxi̱nko̱oi choon saꞌándáa̱n.