Search form

San Mateo 5:38

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná kuꞌu̱ ini yo̱ sa̱ꞌá na̱ xiní uꞌu̱ ñaá

38’Ta dión ní sa̱ ni̱ seídóꞌo ndó iin ka̱ choon kaá diꞌa: “Tá ni̱ taó ná iin nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n taó taꞌani ndó nduchí nóó na̱. Tá ni̱ taó ná iin no̱ꞌo ndó, dá kía̱n taó taꞌani ndó iin no̱ꞌo na.”