Search form

San Mateo 6:20

20Va̱ꞌa ka̱a̱n ndukú ndó koo ña̱ kui̱ká ndo̱ induú, dá chi̱ ni ti̱kidi, ni da̱yeꞌe ko̱ dánaá ña̱ꞌa ió ñoó, ta ni ta̱ kui̱ꞌíná o̱ kúu ku̱ꞌu kiꞌin kuíꞌíná ña̱ ió ñoó.