Search form

San Mateo 6:22

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ nduchí nóó yo̱ kúú táto̱ꞌon iin ñóꞌo̱ dátoo̱n noo̱ yo̱

22’Ta nduchí nóó ndo̱ kúú táto̱ꞌon iin ñóꞌo̱ nákaa̱ tóo̱n ñíi̱ ndo̱, ña̱ dátoo̱n nío̱ ndo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá va̱ꞌa nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n iin níí vá túu noo̱ ndo̱.