Search form

San Mateo 6:23

23Tído tá ko̱ váꞌa nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n iin níí vá ñíi̱ ndo̱ íin naá. Tá ni̱ ndaꞌo̱ ña̱ dátoo̱n noo̱ ndo̱, dá kía̱n ndi ki̱ꞌo ka̱ ví ni̱ na̱kuíi̱n naá noo̱ ndo̱.