Search form

San Mateo 6:3

3Tído, ndoꞌó, tá kuaꞌa̱n ndo̱ ki̱ꞌo ndó di̱ꞌón no̱ó na̱ kúndaꞌí, ná dáꞌa ni kanaꞌá ndaꞌá íti ndo̱ ndí ki̱án xíꞌo ndaꞌá kuáꞌa ndo̱,