Search form

San Mateo 6:9

9Tá kuaꞌa̱n ndo̱ kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín Ndios, ta diꞌa kaa ndo̱:

Tatá mií nduꞌu̱, na̱ ió induú,

ná natiin kuu̱ mií ní ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó.