Search form

San Mateo 7:12

12Táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ ndo̱ kee dao ka̱ ña̱yuu xíꞌín ndó, ki̱ꞌo dión taꞌani kee ndó xíꞌín ná, chi̱ ki̱ꞌo dión dándáki ley xíꞌín ña̱ ni̱ taa profeta.