Search form

San Mateo 7:13

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná koo ini yo̱ ku̱ꞌu yó yéꞌé kuíi̱n

13’Koo ini ndo̱ ku̱ꞌu ndó noo̱ kúú yéꞌé kuíi̱n, dá chi̱ ndíka̱ nda̱ꞌo yéꞌé, ta ndíka̱ nda̱ꞌo íchi̱, ña̱ néꞌe ñaá kuaꞌa̱n indayá. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ko̱kuꞌu kuaꞌa̱n íchi̱ ñoó.