Search form

San Mateo 7:15

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ xíꞌín kui̱ꞌi xíꞌo iin yíto̱, dá kandaa̱ ini yo̱ ndá yíto̱ kúú rá

15’Kandaa ndo̱ mií ndó noo̱ profeta to̱ꞌón, dá chi̱ ve̱i ra noo̱ ndo̱, ta kée ra mií rá kúú rá táto̱ꞌon léko, tído ndigüe̱ꞌí lobo va kúú rá.