Search form

San Mateo 7:2

2Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kéyíko̱ ndo̱ saꞌa̱ ná, ki̱ꞌo dión taꞌani keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱, chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo chíki̱ꞌó ndo̱, ki̱ꞌo dión ná chiki̱ꞌó Ndios mií ndó.