Search form

San Mateo 7:24

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá uu̱ ta̱a káva̱ꞌa veꞌe

24’Ta ndi ndáa na̱ seídóꞌo to̱ꞌon dánaꞌi̱, ta kée na choon saꞌándáa̱n, no̱ón kúú na̱ koꞌi̱n dákíꞌin táꞌin ña̱ kée na xíꞌín iin ta̱a ió ña̱xintóni̱, táꞌa̱n ra̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa veꞌe noo̱ tóto̱.