Search form

San Mateo 7:26

26Tído ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon dánaꞌi̱, ta ko̱ kée na ña̱, no̱ón kúú táto̱ꞌon iin ta̱a ko̱ káꞌi ini, táꞌa̱n ra̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa veꞌe noo̱ ño̱tí.