Search form

San Mateo 7:27

27Ni̱ koon dai̱ dée̱n, ta ni̱ xino̱ ta̱kui̱í kuaꞌa̱ ini yu̱ta ñoó, ta ni̱ kana tachi̱ dée̱n, ta ni̱ kani táꞌan xíꞌín veꞌe ñoó, ta kúú ni̱ kooan, ta ni̱ naá ndíꞌi vaan ―kaá Jesús.