Search form

San Mateo 8:18

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín dao ta̱a ni̱ kaꞌán kanoo xíꞌín ná

18Tá ni̱ xini Jesús ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ndi̱tútí ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Ná koꞌo̱ chikaꞌanda yo̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱.