Search form

San Mateo 8:22

22Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Nakíi̱, ná kanoo xíꞌín yuꞌu̱ viti, ta dánkoo na̱ kúú ndi̱i ná dándu̱xi ñaá dao ka̱ na̱ kúú ndi̱i ―kaá na̱.