Search form

San Mateo 8:4

4Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―O̱ sa̱ kóo ino̱n nakanón xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ña̱ ni̱ keei xíꞌón. Diꞌa kuaꞌán naꞌa̱ miíón no̱ó ta̱ duti̱, ta kaneꞌe ña̱ꞌa kuaꞌán kemáno̱n Ndios, táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley Moisés choon, dá ná kandaa̱ ini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ ndu̱vií ñíi̱o̱n ―kaá na̱.