Search form

San Mateo 9:18

Diꞌa ni̱ ndoꞌo de̱ꞌe diꞌí iin ta̱a naní Jairo xíꞌín iin ñáꞌa̱ ndóꞌo kueꞌe̱ tái̱ nii̱

18Ta nani ió na̱ dánaꞌa̱ na̱ to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱a néꞌe choon. Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí rá noo̱ Jesús, dá kaá ra̱:

―Sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va de̱ꞌe diꞌíi̱, tído nakíi̱ ní, ná koꞌo̱, ta chinóo ní ndáꞌa̱ ní sata̱ xí, ta kúú nataki va xi ―kaá ra̱.