Search form

Romanos 1:1

Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán

1Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta kéchóoin noo̱ Jesucristo, ta ni̱ na̱kana na yuꞌu̱ kakuui iin apóstol, chi̱ ni̱ taó xóo na yuꞌu̱ ña̱ kanooi kasto̱ꞌin xíꞌín ña̱yuu sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios.