Search form

Romanos 1:11

11Dá chi̱ kóni̱i̱ saa̱i̱ kande̱ꞌí ndo̱ꞌó, ta chindeéí ndo̱ꞌó, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ va̱ꞌa noo̱ Espíritu ii̱ Ndios, dá kandita toon cháá ka̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó,