Search form

Romanos 1:14

14Dá chi̱ miía̱n ndúsa̱ kánian dánaꞌi̱ no̱ó ña̱yuu káꞌa̱n yúꞌu̱ griego, xíꞌín no̱ó na̱ ko̱ káꞌa̱n yúꞌu̱ griego, xíꞌín na̱ ndi̱chí, xíꞌín na̱ ko̱ ndichí.