Search form

Romanos 1:16

Kándo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé ini yo̱ Jesús

16Ta ko̱ xíkaꞌan noo̱í káꞌi̱n sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Jesús, dá chi̱ xíꞌín to̱ꞌon yóꞌo dáka̱ki Ndios ndidaá kúú ña̱yuu kándísa ñaá. Ta dinñóꞌó no̱ó na̱ Israel ni̱ ka̱sáa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo. Ta ni̱ kasa̱ndaá taꞌanian no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel.