Search form

Romanos 1:18

Káꞌa̱n Pablo ña̱ ndidaá ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ Ndios

18Ta ña̱ xído̱ ini Ndios kíi nda̱ induú sata̱ ndidaá kúú ña̱yuu kée ña̱ kini, xíꞌín na̱ xíxi ini, chi̱ xíꞌín ña̱ kini kée na chítuu na ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Ndios.