Search form

Romanos 1:25

25Ta ni̱ da̱nkoo na ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Ndios, ta ni̱ ka̱ndísa na ña̱ to̱ꞌón, chi̱ xíꞌo na ña̱ñóꞌó, ta ndáño̱ꞌo na ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios, ta ko̱ ndáño̱ꞌo na mií Ndios, na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá kúú ña̱ꞌa, na̱ daá kuití kánian natiin ña̱ñóꞌó. Dión ná koo.