Search form

Romanos 1:26

26Ta sa̱ꞌá ña̱ kée ña̱yuu ña̱ kini ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá Ndios no̱ó kua̱chi kaꞌan noo̱. Chi̱ nda̱ na̱ ñáꞌa̱ ni̱ da̱nkoo táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saki Ndios ña̱ nakiꞌin táꞌan na xíꞌín iin ta̱a kandei na. Diꞌa ni̱ na̱kiꞌin táꞌan daá ñáꞌa̱ mií ná ndéi na kée na kua̱chi kaꞌan noo̱.