Search form

Romanos 1:27

27Ta dión taꞌani kée dao ta̱a, chi̱ ni̱ da̱nkoo taꞌani ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saki Ndios nakiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ñáꞌa̱ kandei na. Dá ni̱ ka̱sáꞌá kátoó xíxi ra kudi̱ ra̱ xíꞌín ta̱a xi̱ꞌín rá, chi̱ yáꞌa ra kée ra kua̱chi kaꞌan noo̱ xíꞌín daá ta̱a mií rá. Sa̱ꞌá ño̱ó níꞌi̱ táꞌi̱ rá ña̱ ndoꞌo naní nío̱ rá sa̱ꞌá kua̱chi kée ra.