Search form

Romanos 1:28

28Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní xíin na taó kuendá na̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá Ndios noo̱ ndidaá kúú ña̱ kini nákani ini ña̱xintóni̱ ná, dá ná kee na ña̱ ko̱ kánian kee na.