Search form

Romanos 1:29

29Chi̱ ni̱ na̱kutí ná ñóꞌo ndidaá kúú ña̱ꞌa ko̱ váꞌa, ta kée na kua̱chi kaꞌan noo̱ xíꞌín ndi ndáa mií vá ña̱yuu, ta saá ini na̱, ta kátoó nda̱ꞌo na kakomí ná ña̱ kui̱ká, ta kée na ña̱ kini xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu, ta uꞌu̱ ini na̱, ta saꞌání na̱ ndi̱i, ta dána̱á na̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta dándaꞌí na̱ ña̱yuu, ta chínaní kini na dao ka̱ ña̱yuu,