Search form

Romanos 1:30

30ta káꞌa̱n uꞌu̱ na̱ saꞌa̱ dao ka̱ na̱, ta káva̱ꞌa na kua̱chi sa̱ꞌá ña̱yuu, ta xiní uꞌu̱ na̱ Ndios, ta ko̱ó ña̱ñóꞌó ná no̱ó ña̱yuu xi̱ꞌín ná, ta káꞌán ná ña̱ kúú ná ña̱yuu ndáya̱ꞌi, ta ió táyíí ini na̱, ta ndúkú ná kee na ña̱ kini sa̱á, ta ko̱ seídóꞌo na tatá na̱ xíꞌín naná na̱,