Search form

Romanos 1:31

31ta kúú ná ña̱yuu ndeé to̱ꞌon, ta ko̱ kée na to̱ꞌon káꞌa̱n na̱, ta ko̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ni iin ña̱yuu, ta ko̱ ió ndaꞌí ví ini na̱ xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu, ta ko̱ó ña̱ xíꞌo káꞌano ini noo̱ ná.