Search form

Romanos 1:9

9Ta noo̱ mií Ndios kéchóoin xíꞌín ndinoꞌo inii̱ dánaꞌi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n sa̱ꞌá de̱ꞌe na, ta no̱ón kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá sa̱ꞌí, ña̱ daá kuití vá xíka̱i̱ ña̱ mani̱ noo̱ ná saꞌa̱ ndo̱.