Search form

Romanos 10:1

1Ñani miíí, miía̱n ndaa̱ kuiti kóni̱ nda̱ꞌo yuꞌu̱ xíꞌín ndinoꞌo inii̱ ña̱ ná kasandaá na̱ Israel ka̱ki na, ta ki̱ꞌo dión xíka̱i̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ná.