Search form

Romanos 10:10

10Dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ndinoꞌo ini ndo̱ kándísa ndó Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó kándo̱o vii ndo̱ noo̱ Ndios. Ta sa̱ꞌá ña̱ nákoni ndo̱ ná xíꞌín yúꞌu̱ ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó koni ndo̱ ka̱ki ndó.