Search form

Romanos 10:12

12Chi̱ iin nóó kúú ndidaá ña̱yuu noo̱ Ndios, á mií ná kúú ná na̱ Israel, o ko̱ó, chi̱ iin tóꞌón míí vá Ndios kúú satoꞌo noo̱ ndidaá yó. Ta va̱ꞌa nda̱ꞌo ini na̱ xíꞌín na̱ nákoni ñaá.