Search form

Romanos 10:3

3chi̱ ko̱ nákoni na̱ ña̱ ni̱ kee Ndios, dá dánkoo vii ná ña̱yuu noo̱ mií ná. Diꞌa ndíꞌi nda̱ꞌo ini na̱ Israel kando̱o vii ná noo̱ Ndios xíꞌín ndée̱ míí ná. Ta sa̱ꞌá ña̱ kée na dión, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ xíꞌo na mií ná ña̱ dánkoo vii ñaá Ndios.