Search form

Romanos 10:6

6Tído káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios ña̱ kándo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ ná, chi̱ diꞌa kaáa̱n: “Ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ini nío̱ ndo̱: ¿Ndá yoo ví kaa induú kiꞌin ña? (Tá kaá ndo̱ dión, dá kía̱n kénóo ndó Cristo, na̱ ni̱ kii induú.)