Search form

Romanos 10:7

7Ta ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ini nío̱ ndo̱: ¿Ndá yoo ví noo nda̱ ma̱á ti̱xi ñóꞌo̱ kiꞌin ña?” (Tá kaá ndo̱ dión, dá kía̱n ko̱ nákoni ndo̱ ña̱ ni̱ na̱taki Cristo.)