Search form

Romanos 10:8

8Dá chi̱ diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo: “Tein mií ndó xaa̱n va ió to̱ꞌon va̱ꞌa, chi̱ ini yúꞌu̱ vá ndó, ta ini nío̱ vá ndó nákaa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo.” Ta dánaꞌa̱ ndu̱ to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo noo̱ ndo̱, dá kandeé ini ndo̱ Jesús.