Search form

Romanos 10:9

9Chi̱ tá nákoni ndo̱ xíꞌín yúꞌu̱ ndo̱ ña̱ Jesús kúú satoꞌo noo̱ ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa, ta kándísa ndó xíꞌín ndinoꞌo ini ndo̱ ña̱ ni̱ da̱nátaki ñaá Ndios, dá kía̱n niꞌi̱ ndo̱ ña̱ ka̱ki ndó.