Search form

Romanos 2:1

Kéyíko̱ ndaa̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱yuu

1Ni iin tóꞌón ña̱ mani̱ o̱ kóo saꞌa̱ ndo̱ꞌó tá dátai̱ kua̱chi ndó dao ka̱ ña̱yuu. Ko̱ néꞌe ta̱ndíni ndá yoo kúú ndoꞌó, dá chi̱ tá dátai̱ kua̱chi ndó dao ka̱ ña̱yuu, dá kía̱n dátai̱ kua̱chi ndó mií vá ndó, chi̱ dión taꞌani yáꞌa mií ndó.