Search form

Romanos 2:10

10Tído na̱ kée ña̱ va̱ꞌa natiin na ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios, ta va̱ꞌa kaꞌa̱n Ndios saꞌa̱ ná, ta niꞌi̱ ná ña̱ koo va̱ꞌa ini na̱. Dinñóꞌó ka̱ na̱ Israel natiin ña̱ va̱ꞌa yóꞌo, ndiꞌi, dá natiin na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ña̱.