Search form

Romanos 2:12

12Ta ndi ndáa na̱ ko̱ náꞌá ley Moisés, ta ni̱ ya̱ꞌa na ni̱ kee na kua̱chi, no̱ón kúú na̱ naá sa̱ꞌá kua̱chi kée na, va̱ꞌará ko̱ náꞌá ná ley ñoó. Tído ndidaá na̱ kómí ley yóꞌo yáꞌa taꞌani na kée na kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó keyíko̱ saꞌa̱ ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki mií ley.