Search form

Romanos 2:15

15Ta xíꞌín ña̱ kée na náꞌa̱ na̱ ña̱ ió iin ley nío̱ ná, ta ñoó kía̱n kédaá xíꞌín ná, dá kandaa̱ ini na̱ á ni̱ kee na ña̱ va̱ꞌa o ko̱ó. Sa̱ꞌá ño̱ó ley nákaa̱ ini ña̱xintóni̱ ná dátai̱ kua̱chi ñaá, ta ño̱ó taꞌani chindeé ñaá