Search form

Romanos 2:16

16tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu xíꞌín ndáꞌa̱ Jesús, chi̱ keyíko̱ na̱ saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa ni̱ ke̱de̱ꞌé ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo kuaꞌa̱n to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, ña̱ ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ndo̱.