Search form

Romanos 2:17

Ko̱ se̱ídóꞌo taꞌon na̱ Israel ley Ndios, ka̱á Pablo

17Ta ndoꞌó, chínaní ndó mií ndó ña̱ kúú ndó na̱ Israel, ta kándéé káꞌano ini ndo̱ ley Moisés. Ta chíndaya̱ꞌi ndó mií ndó ña̱ kúú ndó na̱ ñoo Ndios.