Search form

Romanos 2:18

18Ta kaá ndo̱ ña̱ náꞌá ndó ndí ki̱án kóni̱ Ndios kee ndó, ta kaá ndo̱ ña̱ dánaꞌa̱ ley ñoó noo̱ ndo̱ ndí ki̱án va̱ꞌa kánian kee ndó.